اداره – دفتر اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

اداره – دفتر: اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اسامی متخلفان اعلام شود ، جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست

عضو شورای عالی نظام پزشکی در تصویر العمل به بیانات مدیر شرکت امور مالیاتی راجع به فرار مالیاتی پزشکان گفت: آحاد پزشکان با تمکین از قوانین اجتماعی تمام وظایف یک

اسامی متخلفان اعلام شود ، جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست

جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست/اسامی متخلفان اعلام شود

عبارات مهم : پزشکی

عضو شورای عالی نظام پزشکی در تصویر العمل به بیانات مدیر شرکت امور مالیاتی راجع به فرار مالیاتی پزشکان گفت: آحاد پزشکان با تمکین از قوانین اجتماعی تمام وظایف یک شهروند از جمله پرداخت مالیات را به درستی انجام می دهند.

به گزارش ایسنا، دکتر داریوش طاهرخانی با تاکید بر اینکه آحاد جامعه پزشکی شهروندانی قانونمدار هستند، اظهار کرد: پزشکان با تمکین از قوانین اجتماعی، تمام وظایف یک شهروند از جمله پرداخت مالیات را به درستی انجام می دهند، ولی ممکن است در جامعه پزشکی نیز مانند هر صنف دیگری متخلفانی وجود داشته باشند.

اسامی متخلفان اعلام شود ، جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست

آنها از جامعه پزشکی نیستند بلکه به لباس پزشکی در آمده اند تا به تخلفات خود ادامه دهند. این افراد اگر وارد هر صنف دیگری هم شوند مرتکب تخلف می شوند. حتی گاهی ممکن است این افراد با پنهان کردن صورت واقعی خود تا عمق جامعه پزشکی نفوذ کنند و به عنوان منتخب در دوره های متفاوت وارد ارکان شرکت نظام پزشکی شوند و از جایگاه خود در نظام پزشکی جهت تامین مطامع مادی خود و دوستان ارزش استفاده کنند.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست. همکاران ما احساس می کنند مالیات پرداختی این صنف نسبت به سایر اصناف منطقی نیست و حتی تصور می کنند در میان صنف خودشان نیز شفافیت مورد نیاز وجود ندارد. بعد تنها خواهان شفافیت و عدالت مالیاتی هستند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی در تصویر العمل به بیانات مدیر شرکت امور مالیاتی راجع به فرار مالیاتی پزشکان گفت: آحاد پزشکان با تمکین از قوانین اجتماعی تمام وظایف یک

عضو شورای عالی نظام پزشکی همچنین اضافه کرد: در دوره های گذشته و تا چند سال قبل، همواره تفاهمنامه مالیاتی بین شرکت های نظام پزشکی و امور مالیاتی منعقد می شد که طبق یکی از تبصره های آن قرار بود اگر هریک از افراد جامعه پزشکی به دلایل متفاوت نظیر مبتلا شدن به بیماری، قادر به انجام فعالیت پزشکی نبودند، به شرکت امورمالیاتی معرفی شوند تا از پرداخت مالیات معاف یا تخفیفات خاص ای جهت آنها در نظر گرفته شود.

وی ضمن درخواست از شرکت امور مالیاتی جهت انتشار اسامی متخلفان مالیاتی صنف پزشکی، ادامه داد: همواره بعضی از افراد در متن جامعه پزشکی این ذهنیت را داشته اند که در بعضی از ادوار بعضی از منتخبان جامعه پزشکی در شورای عالی نظام پزشکی یا سایر ارکان آن، به جای پیگیری مطالبات جامعه پزشکی، از این تبصره به نفع خود استفاده می کردند و نام آنها در فهرست افراد مشمول آن تبصره قرار می گرفته هست. به نظر می رسد مدیر شرکت امور مالیاتی بهتر است به جای کلی گویی، لیست افرادی را که تخلف مالیاتی داشته اند و یا احتمالا از این تبصره ها سوءاستفاده هایی کرده اند را به صورت صریح منتشر کند تا این مطلب جهت جامعه پزشکی براق شود و مردم نیز نسبت به تمام پزشکان ذهنیت نادرستی پیدا نکنند.

طاهرخانی تاکید کرد: آقای تقوی نژاد به حکم قانون می توانند لیست افراد متخلف را به مراجع قانونی جهت پیگیری های مورد نیاز ارسال کنند و لیست کسانی که در ۱۰ سال گذشته از معافیت و یا تخفیف تفاهمنامه برخوردار شده است اند، در معرض دید جامعه پزشکی قرار دهند؛ در این صورت اگر منتخبین دوره های گذشته با استفاده از جایگاه خود در آن لیست ها قرار گرفته اند و امروز دوباره خود را درمعرض گزینش قرار داده باشند، جامعه پزشکی مانع حضور آنها در ارکان نظام پزشکی شود.

اسامی متخلفان اعلام شود ، جامعه پزشکی به دنبال فرار مالیاتی نیست

واژه های کلیدی: پزشکی | مالیات | پزشکان | فرار مالیاتی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs