اداره – دفتر اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

اداره – دفتر: اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سفیدبالک‌ها همچنان در دو منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران جولان می‌دهند

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گزارش‌های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد که جمعیت سفیدبالک‌ها در زیاد مناطق شهر پایتخت کش

سفیدبالک‌ها همچنان در دو منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران جولان می‌دهند

سفیدبالک ها همچنان در دو منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران جولان می دهند

عبارات مهم : ایران

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گزارش های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که جمعیت سفیدبالک ها در زیاد مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن یافته است و در حال حاضر تنها در سه منطقه ۶ و ۱۱ طغیان جمعیت ابن حشره وجود دارد.

محمدحسین بازگیر درگفت وگو با ایسنا با بیان اینکه سفیدبالک ها زمانی که شرایط زیست آنها نامساعد شود از حالت حشره بالغ خارج می شوند و تخم آنها باقی می ماند، تاکید کرد: مورد نیاز است مبارزه با حشرات به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاییز و زمستان نیز ادامه داشته باشد.

سفیدبالک‌ها همچنان در دو منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران جولان می‌دهند

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که باید در فصل سرد سال جهت مبارزه با سفیدبالک ها انجام شود، این است که برگ درختان توت که گیاه میزبان این حشره هستند جمع آوری و در زباله سوز مرکزی امحاء شود چراکه بخش زیادی از تخم های این گونه روی برگ این گیاه وجود دارد.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه هرس درختان توت باید در دستور کار شهرداری باشد، اظهار کرد: هرس این گیاه های باید به صورتی انجام شود که امکان چرخش و وزش باد داخل درخت وجود داشته باشد.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گزارش‌های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد که جمعیت سفیدبالک‌ها در زیاد مناطق شهر پایتخت کش

بازگیر با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران چند سالی است که اقداماتی در فصل پاییز و زمستان جهت کم کردن جمعیت سفیدبالک ها در تابستان انجام می دهد، تصریح کرد: سه نوع روش مبارزه فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیک جهت کم کردن سفیدبالک ها وجود دارد. روش بیولوژیک آن استفاده از دشمن های طبیعی این حشره یعنی زنبورهای پارازیت است.

رییس اداره محیط زیست شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخر گفت: استمرار مبارزه با این حشرات در فصل سرد سال به کم کردن جمعیت آنان در تابستان سال آینده کمک خواهد کرد. امیدواریم شهرداری کارها مورد نیاز را در این زمینه انجام دهد.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs