اداره – دفتر اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

اداره – دفتر: اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی یک ساعت زیاد کار کنید

کارشناس بازار کار می گوید: دولت از لحاظ قانونی نمی تواند ساعت کار کارمندان را زیاد کردن دهد لیکن در همین شرایط فعلی هم ساعت کاری ایرانی چیزی حدود 45 دقیقه بالات

یک ساعت زیاد کار کنید

یک ساعت زیاد کار کنید

عبارات مهم : قانون

کارشناس بازار کار می گوید: دولت از لحاظ قانونی نمی تواند ساعت کار کارمندان را زیاد کردن دهد لیکن در همین شرایط فعلی هم ساعت کاری ایرانی چیزی حدود 45 دقیقه بالاتر از ساعت کار در دیگر کشورهاست.

یک ساعت زیاد کار کنید

“ساعت کار کارمندان را زیادتر می کنیم” این خبر را محمدباقر نوبخت، سخنگوی قوه مجریه اعلام کرده و گفته است در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی مان در خطر است به کمک زیاد مردم نیاز داریم و به طور حتم ساعت کاری کارمندان و وزرای دولت زیاد کردن خواهد داشت.

این عنوان در حالی رخ می دهد که کارشناسان بهره وری و بازار کار معتقدند زیاد کردن ساعات کار کمکی به اقتصاد کشور عزیزمان ایران نمی کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کارمندان ایرانی از 8 ساعت کار روزانه تنها 22 دقیقه کار بافایده دارند! و البته گزارش های جهانی هم نشان می دهد که دستمزد کارمندان ایرانی نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین تر هست. بر اساس اعلام شرکت اموراداری و استخدامی میانگین حقوق دریافتی کارمندان ایرانی حدود 2.5 میلیون تومان است این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دریافتی کارمندان حدود 3 تا 8 برابر کارمندان ایرانی است و البته قیمت تورم در این کشورها هم معمولا کمتر از 5 درصد هست.

کارشناس بازار کار می گوید: دولت از لحاظ قانونی نمی تواند ساعت کار کارمندان را زیاد کردن دهد لیکن در همین شرایط فعلی هم ساعت کاری ایرانی چیزی حدود 45 دقیقه بالات

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به ” پول نیوز ” می گوید: دولت از لحاظ قانونی نمی تواند ساعت کار کارمندان را زیاد کردن دهد لیکن در همین شرایط فعلی هم ساعت کاری ایرانی چیزی حدود 45 دقیقه بالاتر از ساعت کار در دیگر کشورهاست.

او ادامه می دهد : نباید از یاد برد کار جهانی بین 7-8 ساعت هست. در صورتیکه در کشور عزیزمان ایران نزدیک به 45 دقیقه از نرم جهانی زیاد است ولی مورد تایید شرکت بین المللی کار قرار گرفته هست. با این وجود می توان در صورت زیاد کردن ساعت کاری از طریق قانونی این عنوان را پیگیری کرد.

به گفته حاج اسماعیلی ، «قانون کار و قانون خدمات کشوری منع قانونی جهت کار اضطراری دارد حتی تحمیل اضافه کار منع قانونی وجود دارد و به هیچ عنوان نمی توان کارمند را وادار به چنین کاری کرد. بنابرین دولت اگر بخواهد بیش از آنچه قانون کار افراد را موظف به کارکرده است پیگرد قانونی دارد.

یک ساعت زیاد کار کنید

پول نیوز

واژه های کلیدی: قانون | ایرانی | قانونی | بازار کار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs