اداره – دفتر اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

اداره – دفتر: اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است / نامه اعتراضی کشور

نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این شرکت و مدیر شورای امنیت، نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عزیزمان ایر

حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است / نامه اعتراضی کشور

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به شورای امنیت راجع به دخالت آمریکا در امور داخلی: حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است

عبارات مهم : امنیت

نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این شرکت و مدیر شورای امنیت، نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عزیزمان ایران و حمایت از کارها خرابکارانه اعتراض کرد.

نامه اعتراضی کشور عزیزمان ایران به شورای امنیت راجع به دخالت آمریکا در امور داخلی: حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است

نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این شرکت و مدیر شورای امنیت، نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عزیزمان ایران و حمایت از کارها خرابکارانه اعتراض کرد.

حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است / نامه اعتراضی کشور

در نامه غلامعلی خوشرو آمده است: براساس دستورالعمل دولت متبوع خود و پیرو نامه قبلی اینجانب در تاریخ 29 خرداد 1396 در مورد سیاست های مداخله جویانه آمریکا، مایلم توجه شما را به تلاش های گسترده اخیر دولت آمریکا جهت مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران جلب نمایم.

وی افزود: کارها مستمر دولت های قبلی آمریکا در برهم زدن روند عادی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان ایران که با کودتای نظامی علیه نخست وزیر منتخب ملت کشور عزیزمان ایران در سال 1332 شروع شد، در چند دهه گذشته ادامه داشته هست. دولت تازه ایالات متحده هیچ گونه حدومرزی در نقض تمامی اصول و قواعد حقوق بین الملل حاکم برپیشبرد متمدنانه روابط بین الملل قائل نیست.

نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این شرکت و مدیر شورای امنیت، نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عزیزمان ایر

نماینده کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل ادامه داد: در چند روز گذشته، دولت آمریکا با هدایت مدیر جمهوری آن کشور کارها مداخله جویانه خود در امور داخلی کشور عزیزمان ایران را به شکل بی شرمانه ای زیاد کردن داده است.

خوشرو اضافه کرد: این کارها به بهانه حمایت از اعتراضات پراکنده ای است که در موارد متعدد به وسیله نفوذی ها به سمت خشونت کور، تخریب گسترده و کشتار بی علت از جمله قتل یک پسربچه 12 ساله و پدرش منحرف شده است هست. مدیر جمهور آمریکا و معاون وی در توئیت های مکرر مضحک خود، ایرانی ها را به کارها خرابکارانه جنبش کرده اند.

وی اظهار کرد: وزارت خارجه آمریکا تا آن جا پیش رفت که معترضان در کشور عزیزمان ایران را تشویق را به عوض کردن دولت کند و اذعان داشت که در حال مداخله در امور داخلی کشور عزیزمان ایران از طریق فیسبوک و توئیتر است.

حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است / نامه اعتراضی کشور

سفیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: دولت کنونی آمریکا علی رغم بیانیه های توخالی اخیر خود، دائما ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران را مورد توهین قرار داده و خصومت آشکار خود با مردم کشور عزیزمان ایران را نشان داده است که از جمله آن ها ممانعت از ورود شهروندان عادی کشور عزیزمان ایران به آمریکا است.

خوشرو تصریح کرد: علاوه بر این، آمریکا حتی تعهدات خود تحت برجام را از طریق تحمیل تحریم های غیرقانونی علیه کشور عزیزمان ایران و انجام همه گونه کارها انحرافی به منظور جلوگیری از برخورداری مردم کشور عزیزمان ایران از منافع اقتصادی ناشی از تعهدات آمریکا تحت برجام جهت برطرف تحریم را نقض کرده است.

نمایندگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد در نامه ای به دبیرکل این شرکت و مدیر شورای امنیت، نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشور عزیزمان ایر

وی یادآور شد: مورد نیاز است خاطرنشان کنم حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مورد شناسایی قرار گرفته و تضمین شده است هست. در اجرای این اصل قانون اساسی، اعتراضات، تظاهرات و تحصن ها تقریبا به صورت روزانه به وسیله گروه ها با منافع متفاوت در اقصی نقاط کشور انجام می گیرد. دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همچون تمامی نظام های دموکراتیک مصمم به حفاظت از این حق و نیز امنیت شهروندانش علیه کارها خشونت بار و خرابکارانه است.

نماینده دائم کشور عزیزمان ایران در شرکت ملل متحد خاطرنشان کرد: کارها مداخله جویانه فاحشی که هم اکنون به وسیله دولت آمریکا صورت می گیرد، در تناقض با قواعد آمره حقوق بین الملل و علی رغم اصول و اهداف منشور ملل متحد هست. دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران انتظار دارد همه کشور ها چنین سیاست ها و سخنان خطرناکی را محکوم کرده و از دولت ایالات متحده بخواهند مسئولانه عمل کند و به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل پایبند بماند.

حق اعتراض در کشور عزیزمان ایران تضمین شده است است / نامه اعتراضی کشور

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | اسلامی | اعتراض | آمریکا | اعتراض | ایرانی | اعتراضات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs