اداره – دفتر اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

اداره – دفتر: اخبار جراحی پزشکان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت ماشین

پژوهشهای انجام شده است در انگلستان حاکی از آن است که تقریبا نیمی از رانندگان از تاثیر شگرف چینش صندوق عقب و بار اضافی آن بر میزان مصرف سوخت خودروی خود اطلاعی ند

تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت ماشین

تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت خودرو

عبارات مهم : خودرو

پژوهشهای انجام شده است در انگلستان حاکی از آن است که تقریبا نیمی از رانندگان از تاثیر شگرف چینش صندوق عقب و بار اضافی آن بر میزان مصرف سوخت خودروی خود اطلاعی ندارند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت موتور۱ کانادا، آخرین پژوهش ها و تحقیقاتی که در کشور انگلستان صورت گرفته است نشان از ناآگاهی رانندگان از تاثیر چیدمان و وزن بارهای داخل صندوق عقب بر میزان مصرف سوخت ماشین دارد. در این تحقیق ثابت شده است است که دو نفر از هر پنج راننده در انگلستان به علت توزیع و چینش نامتناسب بارها و وسایل سنگین داخل صندوق عقب خودرو، در اصل بنزین و دیزل مصرفی خودروی خود را هدر می دهند و به عبارتی دیگر، رانندگان به طور ناخوداگاه میزان مصرف سوخت خودروی خود را به میزان زیادی زیاد کردن می دهند.

تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت ماشین

در این پژوهش گزارش شده است است که ۲۷ درصد از رانندگان به نامرتب بودن و عدم اهمیت به وزن و چینش بار صندوق عقب اذعان کرده اند و ۱۲ درصد آنان نیز به کل هیچگونه اهمیتی به تنظیم وزن و میزان بار و وسایل داخل صندوق عقب نمی دهند.

بر اساس داده ها و اطلاعات مؤسسه بیمه و مشاوره انگلستان RAC، این وزن اضافی می تواند موجب زیاد کردن میزان سوخت ماشین شود به گونه ای که هر ۵۰ کیلوگرم بار، مصرف سوخت را به بیش از ۲ درصد زیاد کردن می دهد. کارشناسان مؤسسه های تحقیقاتی Velcro و 3GEM انگلستان دریافتند که راننده های شهر ساندرلند واقع در شمال شرقی انگلستان، با ۶۷ درصد نامرتب بودن صندوق عقب، بی ملاحظه ترین رانندگان انگلیس در مورد اوضاع صندوق عقب خودروی خود هستند. اهالی شهر تیساید با آمار ۵۵ درصدی نامرتب بودن صندوق عقب خودرو، در جایگاه بعدی قرار می گیرند.

پژوهشهای انجام شده است در انگلستان حاکی از آن است که تقریبا نیمی از رانندگان از تاثیر شگرف چینش صندوق عقب و بار اضافی آن بر میزان مصرف سوخت خودروی خود اطلاعی ند

یافته ها و نتیجه های این پژوهش می تواند به آن دسته از مردم و شهروندانی که بسیار به سفر رفته و یا ممکن است روزانه وسایلی را جابجا کنند، کمک بسزایی کند.

واژه های کلیدی: خودرو | صندوق | ماشین | انگلستان | انگلستان | سوخت خودرو | اخبار علمی و آموزشی

تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت ماشین

تاثیر بار صندوق عقب بر مصرف سوخت ماشین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs